Patientrettigheder

  • Du har til enhver tid ret til journalindsigt og udskrift af journalen.
  • Du skal altid give samtykke før din behandler må foretage behandling, henvise dig videre i systemet, eller rekvirere oplysninger om dig.
  • På Styrelsen for patientklager www.stpk.dk og www.pebl.dk findes info om dine rettigheder, samt henvisning til borger.dk, hvor de digitale indberetningsskemaer forefindes.
  • En utilsigtet hændelse (UTH) i klinikken vil typisk blive indberettet af din behandler eller klinikkens personale via www.stpk.dk.
%d bloggers like this: