Akkreditering

Klinikken har i 2019 opnået fuld akkreditering ud fra kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Modellen består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til.

%d bloggers like this: